Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

4. 11. 2022Ve dnech 24. a 25. října 2022 proběhla mise Evropské komise v ČR zaměřená na aktuální výzvy implementace Národního plánu obnovy.

Schůzky na úrovni vedoucích vyjednávacích týmů za účasti koordinační jednotky MPO DU (Delivery unit), zástupců Úřadu vlády a zástupců jednotlivých ministerstev se věnovaly především procesu finalizace první souhrnné žádosti o výplatu za ČR, připravovaným úpravám a aktualizaci NPO a také mapovala aktuální situaci plnění plánu s ohledem na negativní dopady inflace a narušení dodavatelských řetězců.

Zástupci NPO potvrdili svůj záměr předložit revidovanou verzi plánu, která zohlední navýšení finanční obálky, novou kapitolu REPowerEU a případné úpravy částí stávajícího plánu v rámci jednoho konsolidovaného procesu. Zástupci Komise a ČR se shodli, že chystaná revidovaná verze plánu by měla obsahovat především ambicióznější reformní část, pokrývat oblasti v souvislosti s doporučeními CSR a zaměřit se na zvyšování energetické soběstačnosti.

První souhrnná žádost o výplatu je aktuálně nejvyšší prioritou a část konzultací se věnovala sladění posledních detailů nutných pro její předložení a vyhodnocení.

Předložení první žádosti o výplatu se očekává v listopadu/prosinci 2022.