Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

23.3.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce z Národního plánu obnovy vyhlašuje výzvu na Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb.

Pro ambulantní a terénní služby sociální péče bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 14.4.2023.

Podrobnosti a specifická pravidla výzvy jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV.