Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

15.11.2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výzvu na nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby.


Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy - elektromobility silničních vozidel.


Příjem žádostí o podporu bude zahájen 23. 11. 2022.


Celý text Výzvy naleznete na webových stránkách MPSV.