Sdílej

Posílení transparentnosti NPO

Dne 3. srpna 2023 se konalo 1. jednání Podvýboru pro transparentnost NPO. Hlavními tématy bylo informování členů podvýboru o implementaci NPO v roce 2023 a o aktuálních tématech (publicita, aktualizace NPO, REPowerEU, půjčka z NPO). Poskytnuta byla i informace o 100 největších příjemcích podpory z NPO. Aktualizace seznamu probíhá každých 6 měsíců a informace je zveřejňována jak na webu příjemců, tak na webu NPO.

Podvýbor pro transparentnost byl nově aktivován na základě požadavku skupiny stakeholderů. Stal se tak dalším z aktivně fungujících podvýborů Výboru NPO, konkrétně se jedná o Podvýbor pro územní dimenzi, Podvýbor pro zaměstnanost, vědu, výzkum a vzdělávání a Podvýbor pro podnikání.

Obecně byla propagována vyšší potřeba informovanosti směrem k zástupcům neziskového sektoru. Podvýbor pro transparentnost vidí jeho členové jako místo pro detailní debatu, získání informací a debatní témata, a to vůči jednáním jednak Řídícího výboru NPO a jednak Výboru NPO. Zápisy z jednání Řídícího výboru a Výboru NPO jsou k dispozici v sekci Ke stažení

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií