Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

2.5.2022

V rámci pravidelného monitoringu plnění milníků a cílů v rámci NPO, který probíhá dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, proběhlo další kolo sběru dat. Plnění stanovených hodnot vlastníci komponent prokazují předkládáním monitorovacích zpráv, které pokrývají milníky a cíle s datem předpokládaného plnění do konce roku 2022. Aktuální stav plnění, dle jejich přiřazení do skupiny pro první a druhou žádost o výplatu finančních prostředků, je pravidelně zveřejňován na našich webových stránkách na záložce Plnění NPO.

Plnění skupiny milníků pro první žádost o výplatu, kterou ČR plánuje předložit v září letošního roku, má pro NPO aktuálně tu nejvyšší prioritu. Z této skupiny, která čítá 37 milníků, je dle aktuálních informací již 14 milníků splněno, dalších 21 milníků je realizováno dle stanoveného harmonogramu a očekáváme jejich řádné splnění v následujících měsících. Dva milníky vykazují zpoždění realizace, ale očekáváme u nich splnění do stanoveného termínu pro předložení žádosti o výplatu Evropské komisi. Koordinační jednotka „Delivery unit“ je se všemi vlastníky komponent v pravidelném kontaktu a pravidelně konzultuje a řeší komplikované body realizace jednotlivých milníků.

O aktuálním stavu plnění NPO budou rovněž seznámeni hospodářští, územní a sociální partneři sdružení ve Výboru NPO.