Sdílej

Vybudování mokřadu v K.Ú. Rakvice

Cílem projektu bylo vytvořit mokřadní stanovištní podmínky pro zmírnění klimatických extrémů, jak srážko-odtokových, tak částečně teplotních. Retenční schopnost mokřadu totiž v době přívalových srážek zmírní přímý odtok a zabraňuje vodní erozi, v období sucha naopak dotuje okolní půdu vodou. Zvýšeným výparem v letních měsících navíc ochlazuje nejbližší okolí, v zimním období teplotu okolí zvyšuje. 


V neposlední řadě došlo k vytvoření příhodnějších podmínek pro osídlení biotopu mokřadními společenstvy, a tím ke zvýšení biodiverzity v řešeném území. Realizace Státního pozemkového úřadu, Pobočky Břeclav, byla podpořena z Národního plánu obnovy téměř 4 milionovou dotací.

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií