Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Aktuality
Realizace a revize projektů z Národního plánu obnovy. Nejen to zaznělo na konferenci v Praze
Výroční konference k Národnímu plánu obnovy ČR 24. ledna 2023
Úpravy Národního plánu obnovy
Prodloužení příjmu žádostí o podporu komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče
MPSV v rámci NPO přijalo žádosti téměř za 2,5mld. Kč
Česko udělalo významný krok pro získání části financí z Národního plánu obnovy. Může získat přes miliardu EUR
Informace k procesu aktualizace Národního plánu obnovy
MPSV vyhlašuje v rámci komponenty 3.3 Národního plánu obnovy výzvu na nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby